BERGSIG AKADEMIE/ACADEMY

LEER KEN ONS SKOOL
GET TO KNOW OUR SCHOOL

BESTUURSPAN | SCHOOL MANAGEMENT

ME. K.A. POTGIETER

Hoof | Principal

MRS. M. MMEKOA

Deputy Principal

ME. M. MOOLMAN

Akademiese Adjunkhoof (WAARNEMEND)

ME. MONICA BREEDT

KULTUUR | CULTURE

ME. RIEKIE REYNEKE

PRAKTIESE VAKKE

PRACTICAL SUBJECTS

ME. HENTIE NEL

TALE | LANGUAGES

ME. HANLIE OBERHOLZER

WETEKENSKAPPE | SCIENCES

MNR. RIAAN JESSEN

TEGNOLOGIE | TECHNOLOGY

MNR. GYS DE BEER

EKONOMIESE WETENSKAPPE

ECONOMICAL SUBJECTS

MNR. MANIE DELPORT

DISIPLIENE | DISCIPLINE

MNR GERRIT JACOBS

TERREIN | FACILITY

ME. LENICE BRITZE

WISKUNDE | MATHS

MNR. MILO NTSHANGA

SPORT

FacebookInstagramYouTube

PERSONEEL 2024 | STAFF 2024

BEHEERLIGGAAM | SCHOOL GOVERNING BODY